Skirti tvarkyti sklypą, iškertant nedidelius medžius, krūmus ir brūzgynus